Exodus - The Last War

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Instrukcja :..

Exodus - The Last War

Wprowadzenie

W odległej galaktyce żyją istoty, o których istnieniu nie mamy najmniejszego pojęcia. Zazwyczaj prowadzą one pokojowy tryb życia, lecz gdy nadchodzi pewien przełom, zamieniają się w krwiożercze bestie. Podobnie było i tym razem. Rasy Moroi i Zeldow prowadziły spokojny byt w kosmicznej otchłani. Niestety przewidziany kataklizm zbliża się. Planeta Toth zniszczona przez ogromny asteroid rozpadła się na tysiące kawałków. Największy z nich za kilka dni uderzy w dom rasy Moroi, planetę Baatar. Zarządzono całkowitą ewakuację. Statki transportowe i wojenne rozpoczęły wynoszenie sprzętu i personelu na orbitę. Statek-baza wyposażony w urządzenie do otwierania tunelu nadprzestrzennego, umożliwi szybkie dotarcie do celu podróży jakim jest planeta Antaresa, obecnie nieformalna kolonia górnicza rasy Zeldow. To tutaj Moroi chcą rozpocząć nowe życie. Nie przyjdzie im to jednak łatwo. Rasa Zeldow nie odda tak łatwo jednego z bogatszych źródeł ixomitu jakie znajduje się w kosmosie.

Zasady gry

Po zainstalowaniu gry na twardy dysk należy uruchomić program konfiguracyjny. Możemy w nim wybrać sterownik napędu CD oraz wskazać numer urządzenia. Dodatkowo do naszej dyspozycji autorzy pozostawili określenie wersji językowej, trybu graficznego w jakiej ma uruchamiać się gra, parametry połączenia null-modem oraz chęć obejrzenia filmu wprowadzającego w historię gry. Gdy przebrniemy przez to wszystko pozostaje zapis ustawień i możemy rozpocząć właściwą rozgrywkę uruchamiając główny program. Po tytułowym ekranie wita nas menu głowne gry, w którym możemy wybrać rasę, którą chcemy reprezentować oraz wczytać uprzednio zapisany stan gry. Mamy również możliwość zajrzenia do opcji, które tak naprawdę stanowią możliwość uruchomienia gry po kablu null-modem.

Wybór rasy ma duży wpływ na dalszą rozgrywkę. Różnice dają się zauważyć wyłącznie w typie budynków. Jednakże ich wygląd oraz jednostki, które można w nich produkować są dla każdej z ras inne, posiadają inne możliwości i cechy. Każda ze stron ma do wykonania 20 różnych zadań. W sumie przed graczem stoi wyzwanie przejścia 40 różnych map. Do tego należy dodać kolejne 20 w walce dla dwóch graczy przez kabel. Przed rozpoczęciem każdej z misji otrzymujemy informacje na temat celu jaki należy osiągnąć. Misje odbywają się na kilku różnych sceneriach.

Rozpoczynając właściwą rozgrywkę, największą część ekranu zajmuje pole bitwy. To tutaj odbywa się akcja. Z prawej strony jest panel kontrolny. Zajmuje on sporą część ekranu. Możemy go jednak w dowolnej chwili wyłączyć. W górnej części panelu kontrolnego znajduje się ekran radaru. Pod spodem jest listwa, na której dostępne są wszystkie aktualnie możliwe do produkcji budynki (po prawej stronie). Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na budynku z listy uzyskujemy dostęp do panelu jednostek, które możemy w danym budynku wyprodukować (po lewej stronie). Klikając lewym przyciskiem myszy na ikonkach znajdujących się na panelu kontrolnym rozpoczynamy budowę. Klikając drugi raz - zatrzymujemy budowę. Podczas budowy jednostek, klikając prawym przyciskiem myszy możemy budowę odwołać. W dolnej części listwy znajdują się strzałki pozwalające przesuwać ikony w dół i w górę. W górnej części ekranu znajduje się wskaźnik zapotrzebowania w energię.

Jednostkami sterujemy przy pomocy myszy. Lewym klawiszem zaznaczami jednostkę lub ich grupę, podczas gdy prawym wskazujemy cel wędrówki lub ataku. Oprócz tych podstawowych komend, większość jednostek posiada dodatkowe możliwości i związane z nimi rozkazy. Są one do dyspozycji pod postacią symboli graficznych w lewym-górnym rogu pola gry po wcześniejszym zaznaczeniu jednostki. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jednostce widzimy nad nią pasek zniszczenia. Niektóre jednostki posiadają jeszcze dodatkową informację (prezentowaną w postaci drugiego pasku) informującą o zapełnieniu jednostki w ixomit. Z budynkami sprawa wygląda tak samo. Ekran przesuwamy najeżdżając wskaźnikiem myszy na krawędzie ekranu lub wciskając odpowiednie klawisze kursora. Skoro mowa o klawiszach, gra posiada niezwykle rozbudowany system sterowania. Jednostki możemy formować w grupy, wywoływać je itd. Dokładna klawiszologia znajduje się w instrukcji dostarczanej z grą.

W każdym momencie rozgrywki możemy wejść w menu opcji gry. Możemy tutaj załadować uprzednio zapisany stan gry, zapisać stan gry, ponownie zapoznać się z odprawą przed misją, rozpocząć misję od początku, wyjść z gry, powrócić do ekranów tytułowych, wybrać jedną z trzech ścieżek dźwiękowych (lub wyłączyć muzykę), ustawić prędkość przesuwu ekranu oraz tempa gry.

W kolejnych misjach zadaniem gracza jest wypełnienie postawionego celu. Aby go osiągnąć należy rozbudować bazę oraz zapewnić jej odpowiednie zabezpieczenia obronne w celu odparcia pierwszego, najsilniejszego ataku przeciwnika. Następnie, w zależności od celu misji, przygotować siły do przeprowadzenia ataku ofensywnego. Na wszystko oczywiście potrzebne są pieniądze. Pieniądze uzyskujemy z przeróbki ixomitu wydobywanego w kopalniach. Źródłem energii do prawidłowego funkcjonowania wszystkich budynków są elektrownie. Do produkcji jednostek służy kilka rodzajów fabryk.

Walka z wrogiem odbywa się zarówno na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Różnorodność jednostek i powierzonych do wykonania zadań sprawia, że przed graczem stoi łącznie 40 różnych, z reguły dosyć trudnych misji.

Porady

Fabryki które produkują jednostki lądowo-morskie należy tak stawiać aby nie zablokować przedpola na które wyjeżdzają wyprodukowane jednostki. Jeśli przedpole będzie zablokowane to jednostka nie będzie mogła się wydostać z fabryki i tym samym fabryka na ten czas nie będzie w stanie produkować kolejnych jednostek. W takim przypadku, jeśli to możliwe, należy usunąć przeszkodę (jeśli jest to na przykład drzewo można je zestrzelić) lub usunąć fabrykę.

Wróg zawsze atakuje po określonym czasie. Inaczej jest jeśli zostanie sprowokowany przez wrogą jednostkę - wówczas atakuje dużo wcześniej.

Prędkość budowy budynków przez Pierwszą Fabrykę uzależniona jest tylko od poziomu pancerza.

Prędkość budowy jednostek przez określone fabryki uzależniona jest od: poziomu pancerza fabryki budującej i ilości energii w bazie. Przy całkowitym braku energi jednostka jest budowana, ale bardzo wolno - jednak pod warunkiem że istnieje Pierwsza Fabryka (z niej to wówczas jest czerpane niewielkie zasilanie).

Naprawa budynków oraz jednostek to koszt 25% ceny budynku lub jednostki. Nic nie kosztuje naprawa Gîównej Kwatery.

Podczas demontażu (czy inaczej sprzedaży) budynku, odzyskane kredyty to 80% ceny budynku. Jednakże tylko jeśli budynek jest w dobrym stanie technicznym - maksymalny poziom energii budynku.

Jeśli chce się zabezpieczyć przed utratą nadwyżki wydobytych surowców, należy wybudować magazyny. Inne są magazyny dla ixomitu oraz inne dla ropy. Uwaga! Rafinerie ixomitu/ropy też są magazynami tylko o mniejszej pojemności.

Po zakończeniu każdej misji na konto następnej naliczane są kredyty bonusowe w wysokości 10% każdego uzyskanego 1000 kredytów. Przy czym tylko od maksymalnie 15 000 kredytów wyniesionych z ostatniej misji.

Podczas gry można maksymalnie zgromadzić 65 512 kredytów.

Nowo wybudowane budynki można stawiać tylko jeśli: teren jest odsłonięty, w pobliżu są inne budowle (nie dotyczy Kopalni Ixomitu oraz Szybu Wiertniczego Ropy), teren musi być typowy dla stawianego budynku (na przykład obszar wodny dla Rafinerii Ropy). Część budynków, ze względu na swoje zastosowanie, można stawiać w większych odległościach od instalacji bazy (na przykład Stocznia).

Wszystko źle lub wcale nie funkcjonuje jeśli w bazie jest zbyt mało energii w stosunku do potrzeb (patrz wskaźnik graficzny w górnej części ekranu). Wówczas budowanie jednostek/budynków jest znacznie spowolnione, przestaje funkcjonować Radar przy energii mniejszej niż 50% potrzeb, przy małej energii przestają funkcjonować budowle obronne (działka obronne - jeśli jest mniej niż 12%, Pole Siłowe - jeśli mniej niż 50%), działanie Rafinerii Ixomitu/Ropy jest spowolnione.

Budynek bardzo zniszczony przestaje funkcjonować. W przypadku fabryk objawia się to wstrzymaniem możliwości budowy nowych obiektów lub uniemożliwieniem zaniechania już budowanego obiektu. Aby wszystko wróciło do normy należy niezwłocznie naprawić budynek.

Kopalnie Ixomitu oraz Szyb Wiertniczy Ropy można stawiać tylko na złożach przewidzianych dla danego budynku.

Jednostki minująco-rozminowujące stawiają miny w miejscu gdzie ich nie ma. Po napotkaniu miny wroga - usuwają ją.

Jednostka naprawcza naprawia do maksymalnie 60% poziomu energi danej jednostki. Naprawa nic nie kosztuje. Maksymalnie naprawia tylko Warsztat Naprawczy.

Mobilne mosty można stawiać w miejscach wskazywanych przez specyficzną animację wskaźnika myszy.

Transportery ixomitu przewożą 80 jednostek ixomitu. Jednostka ixomitu = 10 kredytów.

Tankowce przewożą 90 jednostek ropy. Jednostka ropy = 8 kredytów.

Informacje na temat ilości produkowanej energii oraz zapotrzebowania na energię można znaleźć na górnej belce ekranu gry najeżdżając wskaźnikiem myszki na kolorowy wskaźnik. Należy się starać aby produkowanej energii było więcej lub równo potrzebnej ilości.

Budynek Pierwsza Fabryka jest jedynym budynkiem, którego nie można sprzedać.

Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Exodus - The Last War
Złoże ixomitu

Exodus - The Last War
Złoże ropy