Exodus - The Last War

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Instrukcja :..
..: Moroy :.. ..: Zeldow :..
 
PIERWSZA FABRYKA
Cena: 1600
Pancerz: 126 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: nie zużywa
Inne: Najważniejszy budynek

Główny budynek. Stanowi podstawę do budowy większości budynków bazy. Prędkość budowy innych budynków jest zależna od stanu pancerza Pierwszej Fabryki.
 

 
ELEKTROWNIA
Cena: 350
Pancerz: 60 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: nie zużywa
Inne: Produkcja 100 jednostek energii

Budynek dostarcza prądu. Jedna elektrownia zapewnia dostawę 100 jednostek energii.
 

 
KOPALNIA IXOMITU
Cena: 420
Pancerz: 100 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: nie zużywa
Inne:

Budynek można postawić na złożu ixomitu. Kopalnia wydobywa surowiec, który jest przewożony transporterem ixomitu do rafinerii. Jeden transporter ixomitu umożliwia załadowanie do 80 jednostek ixomitu. Jedna jednostka ixomitu z transportera ixomitu to zysk równy 10 kredytom. Upewnij się, że postawiłeś kopalnię w takim miejscu, że dojazd do niej będzie możliwy.
 

 
RAFINERIA
Cena: 500
Pancerz: 86 jednostek T
Ładowność: 100 jednostek
Zużycie energii: 10 jednostek
Inne:

Przetwarza i magazynuje ixomit. Ładowność do 100 jednostek ixomitu.
 

 
RADAR
Cena: 300
Pancerz: 80 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 14 jednostek
Inne:

Radar posiada wiele zastosowań: pokazuje odkryty obszar na mapce sztabowej, informuje o ataku wroga, skanuje teren wokół bazy i podaje namiary na zgrupowania jednostek wroga. Nie działa przy ilości prądu mniejszej niż 50% zapotrzebowania.
 

 
MAGAZYN IXOMITU
Cena: 150
Pancerz: 40 jednostek T
Ładowność: 125 jednostek
Zużycie energii: 3 jednostki
Inne:

Budynek magazynuje ixomit. Maksymalna ładowność to 120 jednostek ixomitu.
 

 
MIESZKALNIA
Cena: 175
Pancerz: 40 jednostek T
Ładowność: 8 jednostek
Zużycie energii: 2 jednostki
Inne:

W budynku odhibernowywane są żywe jednostki. Mieszkalnia może pomieścić maksymalnie 8 odhibernowanych jednostek. Proces witalizacji jest stosunkowo czasochłonny.
 

 
BARAKI SZKOLENIOWE
Cena: 360
Pancerz: 40 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 5 jednostek
Inne:

W budynku szkolą się odhibernowani Moroi na żołnierzy, inżynierów, etc. Jeśli chce się szybko szkolić większą ilość jednostek żywych, zalecane jest postawienie większej ilości mieszkalni.
 

 
FABRYKA SPRZĘTU LEKKIEGO
Cena: 375
Pancerz: 50 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 16 jednostek
Inne:

W budynku produkuje się pojazdy mechaniczne, naziemne. Prędkość budowy jednostek zależna jest od stanu pancerza fabryki budującej i ilości prądu w bazie. Przy całkowitym braku prądu (brak elektrowni) jednostka jest budowana bardzo wolno.
 

 
FABRYKA SPRZĘTU CIĘŻKIEGO
Cena: 800
Pancerz: 64 jednostki T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 25 jednostek
Inne:

W budynku produkuje się mechaniczne jednostki naziemne o podwyższonych parametrach militarnych. Prędkość budowy jednostek uzależniona jest od stanu pancerza fabryki i ilości prądu w bazie.
 

 
DZIAŁKO I (LEKKIE)
Cena: 300
Pancerz: 70 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 9 jednostek
Siła ognia: 4
Szybkostrzelność: 25

Stacjonarna budowla defensywna. Nie działa przy bardzo uszkodzonym pancerzu lub braku energi elektrycznej w bazie (brak elektrowni). Budynek uzbrojony jest w obrotową wyrzutnię rakiet.
 

 
WARSZTAT NAPRAWCZY
Cena: 700
Pancerz: 48 jednostek T
Ładowność: 1
Zużycie energii: 33 jednostek
Inne:

W budynku naprawia się mechaniczne jednostki naziemne i powietrzne. Koszt naprawy to 25% ceny jednostki.
 

 
FABRYKA SPRZĘTU LOTNICZEGO
Cena: 1000
Pancerz: 90 jednostki T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 20 jednostek
Inne:

Produkuje jednostki powietrzne. Prędkość budowy uzależniona jest od stanu pancerza fabryki i ilości prądu w bazie.
 

 
ZAPORA ENERGETYCZNA
Cena: 440
Pancerz: 70 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 30 jednostek
Siła ognia: 9
Czas ładowania: 9

Instalacja obronna. Działa tylko w parze z inną zaporą. Razi silnym wyładowaniem elektrycznym. Do działania niezbędna jest ilość prądu w bazie większa niż 50% zapotrzebowania.
 

 
LABORATORIUM
Cena: 700
Pancerz: 98 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 6 jednostek
Inne:

W budynku przeprowadzane są badania w wyniku czego wdrażane są nowe, lepsze jednostki i budynki.
 

 
FABRYKA POJAZDÓW INŻYNIERYJNYCH
Cena: 690
Pancerz: 60 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 20 jednostek
Inne:

Fabryka buduje nieuzbrojone pojazdy inżynieryne. Prędkość budowy jednostek zależna jest od stanu pancerza fabryki oraz ilości prądu w bazie.
 

 
KWATERA DOWODZENIA
Cena: 2200
Pancerz: 126 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 10 jednostek
Inne:

Budynek, w którym Moroi opracowują plan ataku na wroga. Po wybudowaniu kwatery możliwe jest wysłanie desantu. Naprawa budynku nic nie kosztuje.
 

 
STOCZNIA
Cena: 1000
Pancerz: 98 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: 40 jednostek
Inne:

Budynek nawodny. W stoczni budowane są jednostki pływające. Prędkość budowy uzależniona jest od stanu pancerza fabryki i ilości energii w bazie.
 

 
SZYB WIERTNICZY
Cena: 600
Pancerz: 60 jednostek T
Ładowność: brak
Zużycie energii: nie zużywa
Inne:

Budynek stawiany tylko na wodzie. Służy do wydobywania ropy naftowej.
 

 
PRZETWÓRNIA ROPY
Cena: 400
Pancerz: 52 jednostek T
Ładowność: 100
Zużycie energii: 5 jednostek
Inne:

Budynek stawiany tylko na wodzie. Przetwarza i magazynuje ropę naftową. Maksymalna ładowność 100 jednostek ropy.
 

 
MAGAZYN ROPY
Cena: 180
Pancerz: 34 jednostek T
Ładowność: 120
Zużycie energii: 3 jednostki
Inne:

Budynek stawiany tylko na wodzie. Magazynuje rope. Maksymalna ładowność 120 jednostek ropy.